ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში - infinity.ge

ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

2024 წლის ტრენდებს თუ გადავხედავთ, ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში სულ უფრო და უფრო დიდი როლს თამაშობს. მისი დახმარებით ამოცანების ავტომატიზაცია, მომხმარებლთა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და მათზე ეფექტური წვდომა კიდევ უფრო მარტივი ხდება.

ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება გახდეს ფასდაუდებელი მოკავშირე ბიზნესისთვის. AI საუკეთესოდ ანაცვლებს რუტინულ, შრომატევად ამოცანებს და ათავისუფლებს დროს კრეატიული და სტრატეგიული ასპექტებისთვის. 

რუტინული ამოცანების ავტომატიზაციით ამცირებს შრომის ხარჯებს და უზრუნველყოფს მარკეტინგის ბიუჯეტის უფრო ეფექტურად გამოყენებას.

ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია გააძლიეროს მომხმარებლების ინტერაქცია ბიზნესთან.

ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

როგორ გამოიყენება AI ციფრულ მარკეტინგში?!

კონტენტის გენერაცია – მარკეტერები იყენებენ ხელონურ ინტელექტს (generative AI (GenAI); ChatGPT; Google Gemini), რათა დააგენერირონ სხვადასხვა ტიპის ტექსტები. ეს შეიძლება იყოს ქოფი, სარეკლამო ტექსტი, ან ვრცელი სტატია, რომელიც შექმნილია იმგვარად, თითქოს რეალურმა ადამიანმა დაწერა.

AI ტექნოლოგიას შეუძლია დააგენერიროს კონტენტი უახლესი ტრენდების გათვალისწინებით.   ხელოვნური ინტელექტი იყენებს პოტენციური აუდიტორიის მახასიათებლებს მათი სოციალური მედიის ექაუნთების შესწავლის (სკანირების) გზით, რათა შექმნას უფრო მიზანმიმართული ტექსტები.

მომხმარებლის სეგმენტაცია – ხელოვნური ინტელექტი ამუშავებს მომხმარებელთა მონაცემებს და იყენებს ალგორითმებს მათი სეგმენტაციისთვის ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორიცაა შესყიდვების ისტორია, ქცევა და ინტერაქცია. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, მარკეტერებს შეუძლიათ წინასწარ განსაზღვრონ და დააკმაყოფილონ მომხმარებლის საჭიროებები.

ჩატბოტები – ჩატბოტს შეუძლია მომხმარებელთან გარკვეული დიალოგის წარმართვა. მას შეუძლია როგორც ტექსტური, ისე ხმოვანი საუბრები. ჩატბოტი განსაკუთრებით სასარგებლოა სოციალურ მედიაში, რადგან მას შეუძლია უზრუნველყოს მომხმარებლის მომსახურება. ჩატბოტებს შეუძლიათ მომხმარებლის გადამისამართება კონკრეტული კითხვების დასმით, რათა დაეხმარონ, იპოვოს ის პროდუქტი, რასაც ეძებს. რეალური ადამიანისგან განსხვავებით, ჩატბოტი ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში.

ავტომატურად გამეორებადი ამოცანები – AI ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს მარკეტერებს მოახდინონ გარკვეული ამოცანების ავტომატიზაცია, როგორიცაა სოციალური მედიის პოსტების წინასწარი დაგეგმვა, ვებ გვერდზე ტრაფიკის განსაზღვრა და სხვა. მსგავსი საკითხების ავტომატიზაცია მარკეტერებს საშუალებას აძლევს კონცენტრირდნენ უფრო სტრატეგიულ და კრეატიულ ამოცანებზე.

კვლევა და მონაცემთა ანალიზი – ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია მონაცემთა დიდი რაოდენობის დამუშავება მოკლე დროში. ეს ეხმარება მარკეტერებს ამოიღონ ინსაითები მონაცემებზე დაყრდნობით, ან გამოიყენონ ისტორიული ინფორმაცია ტენდენციებისა და ქცევების პროგნოზირებისთვის. რაც უფრო უკეთ იცნობს ბიზნესი აუდიტორიას, მით უფრო მიზანმიმართული იქნება მისი აქტივობები.

ხელოვნური ინტელექტი კომპანიებს აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ემოციები, გრძნობები, სურვილები აქვთ მომხმარებლებს. აღნიშნული ფაქტი მათ ეხმარება, პროდუქტისა თუ სერვისის გაუმჯობესებაში. მაგ.: სოციალური მედიის პოსტები, მიმოხილვები ფორუმებზე, გამოხმაურებები კარგი საშუალებაა განწყობების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად. 

SEO- ხელოვნურ ინტელექტს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის სფეროში. AI-ს შეუძლია საკვანძო სიტყვების კვლევა და კონტენტის ოპტიმიზაცია მომხმარებლის ქცევის ანალიზით. AI-ს შეუძლია როგორც ვიზუალური, ისე ხმოვანი ძიების ოპტიმიზაცია.

ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

AI-ს უარყოფითი მხარეები

არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა – ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო IT ინფრასტრუქტურის გამართვა ბევრ სამუშაოსთან და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. საშუალო და მცირე კომპანიებს ამის ბიუჯეტი არ გააჩნიათ.

არასაკმარისი მონაცემები – იმისათვის, რომ AI კამპანია წარმატებული იყოს, მონაცემები, რომლებსაც  AI სისტემა იყენებს, უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. თუ მონაცემები დაბალი ხარისხისაა, თქვენი კამპანია ან წარუმატებელია, ან ექნება დაბალი გავლენა არასანდო მონაცემების გამო.

კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობა – ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მოითხოვს სპეცალიზებულ უნარ-ჩვევებს. ბიზნესმა უნდა მოამზადოს თანამშრომლები, რათა მათ მართონ პროცესი და ზუსტად განსაზღვრონ შედეგები.

 

აქვე უნდა გვახსოვდეს, რომ:

  • ●  მანქანებს არ შეუძლიათ ჩაანაცვლონ ადამიანური კავშირები;
  • ●  ხელოვნური ინტელექტის წინასწარი გათვლები/ანალიზი შეიძლება ცდებოდეს;
  • ●  ხელოვნური ინტელექტი დაცლილია ადამიანური კრეატივისგან;
  • ●  ხელოვნურ ინტელექტს არ შეუძლია კონტექსტის გაგება;
  • ●  ხელოვნურ ინტელექტს არ შეუძლია აბსტრაქტული ცნებების გაგება;

 

მიუხედავად ნაკლოვანებებისა, ხელოვნური ინტელექტი არ უნდა განიხილებოდეს როგორც საფრთხე, რადგან მისი გამოყენებით კომპანიებსა და მომხმარებლებს ორმხრივი სარგებლის მიღება შეუძლიათ. ერთი მხრივ, ბიზნესს შეუძლია AI გამოიყენოს პროდუქტებზე მოთხოვნის პროგნოზირებისთვის, მომხმარებელთა პროფილების შესაქმნელად, რეკლამისთვის და ა.შ. ხოლო მეორე მხრივ, მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.

ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

ხელოვნური ინტელექტი & ციფრული მარკეტინგი

ციფრული მარკეტინგის სწრაფ სამყაროში, ხელოვნური ინტელექტის (AI) ძალის გამოყენება გახდა თამაშის შემცვლელი ბრენდებისთვის, რომლებიც ცდილობენ თავიანთ აუდიტორიასთან დაკავშირებას უფრო მნიშვნელოვანი და გავლენიანი გზებით. ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიები რევოლუციას ახდენს მარკეტინგული ძაბრის ყველა ასპექტში, მომხმარებელთა სეგმენტაციისა და დამიზნებიდან კონტენტის ოპტიმიზაციამდე და კამპანიის გაზომვამდე.

ციფრული მარკეტინგის გარდაქმნის ერთ-ერთი მთავარი გზა AI არის მომხმარებელთა გაძლიერებული სეგმენტაცია და მიზნობრივი მიზნები. დიდი რაოდენობით მონაცემების ანალიზით, AI ალგორითმებს შეუძლიათ აუდიტორიის ცალკეული სეგმენტების იდენტიფიცირება დემოგრაფიის, ქცევისა და პრეფერენციების საფუძველზე. ეს საშუალებას აძლევს მარკეტერებს მიაწოდონ უფრო პერსონალიზებული და შესაბამისი კონტენტი აუდიტორიის კონკრეტულ სეგმენტებს, რაც იწვევს უფრო მეტ ჩართულობას და კონვერტაციებს.

AI-ზე ორიენტირებული ჩეთბოტები და ვირტუალური ასისტენტები კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ცვლის AI ციფრულ მარკეტინგის ფორმას. ეს ინტელექტუალური ბოტები იყენებენ ბუნებრივი ენის დამუშავებას (NLP) და მანქანურ სწავლებას კლიენტებთან რეალურ დროში ურთიერთობისთვის, უზრუნველყოფენ მყისიერ მხარდაჭერას, პასუხობენ შეკითხვებს და უხელმძღვანელებენ მომხმარებლებს გაყიდვების ძაბრის მეშვეობით. მომხმარებელთა ურთიერთქმედების ავტომატიზირებით, ჩეთბოტები აუმჯობესებენ მომხმარებლის გამოცდილებას და ათავისუფლებენ ადამიანურ რესურსებს უფრო მაღალი ღირებულების ამოცანებისთვის.

უფრო მეტიც, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით კონტენტის ოპტიმიზაცია ეხმარება მარკეტოლოგებს შექმნან უფრო დამაჯერებელი და გავლენიანი შინაარსი. ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმებს შეუძლიათ აუდიტორიის პრეფერენციებისა და გამოხმაურების გაანალიზება კონტენტზე იდეების გენერირებისთვის, სათაურების ოპტიმიზაცია და კოპირება და ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის კონტენტის პერსონალიზება. ეს უზრუნველყოფს კონტენტის რეზონანსს სამიზნე აუდიტორიასთან, რაც ზრდის ჩართულობას და ბრენდის ლოიალობას.

გარდა ამისა, ხელოვნური ინტელექტი ახდენს რევოლუციას ციფრულ რეკლამაში მოწინავე დამიზნებისა და ოპტიმიზაციის შესაძლებლობების მეშვეობით. ხელოვნური ინტელექტის მქონე სარეკლამო პლატფორმები აანალიზებენ მომხმარებლის ქცევას, პროგნოზირებენ კონვერტაციის ალბათობას და ოპტიმიზაციას უკეთებენ რეკლამის მიზნობრიობას და შეთავაზებას რეალურ დროში. ეს საშუალებას აძლევს მარკეტერებს მიაღწიონ სწორ აუდიტორიას სწორი მესიჯით სწორ დროს, მაქსიმალურად გაზარდონ რეკლამის შესრულება და ROI.

მთლიანობაში, ხელოვნური ინტელექტი გარდაქმნის ციფრულ მარკეტინგს, რაც საშუალებას აძლევს ბრენდებს მიაწოდონ უფრო პერსონალიზებული, მიზნობრივი და გავლენიანი გამოცდილება თავიანთ აუდიტორიას. მომხმარებელთა სეგმენტაციისგან და ჩატბოტებიდან დაწყებული კონტენტის ოპტიმიზაციამდე და რეკლამებამდე, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიები განაპირობებს ინოვაციას და აყალიბებს იმ გზას, თუ როგორ უკავშირდებიან მარკეტერები მომხმარებლებთან ციფრულ ეპოქაში. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მარკეტოლოგებს საშუალებას აძლევს გახსნან ახალი შესაძლებლობები, განავითარონ ჩართულობა და მიაღწიონ ბიზნეს წარმატებას დღევანდელ კონკურენტულ ლანდშაფტში.

ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

ხელოვნური ინტელექტის დადებითი მხარეები

ხელოვნური ინტელექტის დადებითი გავლენა

ხელოვნური ინტელექტი (AI) გთავაზობთ უამრავ დადებით გავლენას სხვადასხვა სექტორში. ის ზრდის ეფექტურობას, აუმჯობესებს პროცესებს და აუმჯობესებს გადაწყვეტილების მიღებას. ჯანდაცვის სფეროში, ხელოვნური ინტელექტი ეხმარება დიაგნოზსა და მკურნალობაში, სიცოცხლის გადარჩენაში.

განათლებაში ის პერსონალიზებს სწავლის გამოცდილებას, ხელს უწყობს მოსწავლეთა წარმატებას. AI-ზე ორიენტირებული ავტომატიზაცია რევოლუციას ახდენს ინდუსტრიებში, ზრდის პროდუქტიულობას და ინოვაციას. გარდა ამისა, AI აძლიერებს მომხმარებლის გამოცდილებას პერსონალიზებული რეკომენდაციებისა და ეფექტური მხარდაჭერის სისტემების მეშვეობით.

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ხელს უწყობს წინსვლას, წინსვლას, რაც სარგებელს მოუტანს მთლიან საზოგადოებას, უსაზღვრო შესაძლებლობების მომავალს.

 

 

Shopping Basket